0

Joël Mall, Alexandros Gogic, Stélios Andreou, Nick Ioannou, Konstantinos Laifis, Andreas Karo, Anderson Correia de Barros (Kostas Pileas, min. 45), Grigoris Kastanos, H. Kyprianou, Kyriakou (Charalampos Charalampous, min. 45) y Ioannis Pittas (Andronikos Kakoulis, min. 60)